Державні посилання

 

 

 

 

ДЕРЖАВНИЙ ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

 

http://regionet.org.ua/en/Posibnuk_donorski_ta_investutsiyni_resyrsu_v_sferi_regionalnogo_rozvutky__1247.html#page_title

 

Підтримка політики регіонального розвитку в Україні.  EuropeAid/132810/C/SER/UA

 

Корисна інформація

Регуляторна політика

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про оприлюднення   проекту  регуляторних  актів-

рішень сесії  Федірківської  сільської  ради  сьомого скликання: 

" Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік",  " Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік" ,

 " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік"

Відповідно до положень Закону України " Про засади державної регуляторної

політики у сфері господарської діяльності"  та Методики проведення аналізу

впливу регуляторного акту,  затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, сільська рада   повідомляє про оприлюднення проекту регуляторних актів – рішень сесії  Федірківської  сільської  ради  шостого скликання:

 " Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік", 

Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2019 рік" , " Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на 2019 рік"

З проектами рішень та аналізом регуляторного впливу можна ознайомитися  на офіційному сайті  Федірківської  сільської ради   за адресою:  http://velikoskelovsk.svetlovodsk-rada.org.ua/  в розділі " Регуляторна політика" .

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб приймаються у друкованому та електронному   вигляді протягом місяця  до  27 квітня  2019 року на   поштову адресу: 27535 Кіровоградська область, Світловодський  район, село Федірки  вул. Миру , 1а або електронну адресу сільської  ради:  

E- mail 6571074@gmail.com тел.(05236)54-5-17.

__________________

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення  Федірківської сільської  ради «Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік»

Назва регуляторного акта: "Про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік".

Регуляторний орган: Федірківська  сільська рада.

Розробник: Постійна комісія  Федірківської   сільської ради з питань планування, бюджету,  фінансів, приватизації.

 1. Визначення і аналіз проблеми, яку передбачається 

Цей регуляторний акт встановлює місцеві податки і збори, визначає об’єкти

оподаткування, платників податків і зборів, розмір ставок, пільги зі сплати окремих видів податків, що зумовлює надходження додаткових коштів до сільського бюджету та створює передумови для розвитку підприємництва, економіки в цілому, та соціально-економічного розвитку території.

 1. Цілі регулювання                                                                                                    Цілями регулювання є:
 • безумовне виконання норм чинного законодавства;
 • встановлення місцевих податків і зборів;

    -    отримання додаткових коштів до сільського бюджету та направлення їх на    втілення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.

              3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу

 1. Залишення питання неврегульованим, означає недоотримання додаткових надходжень від сплати місцевих податків та зборів, неможливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, зменшення фінансування соціальної сфери та порушення чинного законодавства України. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не допомагає вирішити проблему.
 2. Прийняття проекту нормативно-правового акту «Про встановлення місцевих податків і зборів  на 2019 рік».                                                                                 Аналіз обраної альтернативи показує, що перший спосіб не є прийнятним, так як він цілком не задовольняє ні інтереси держави з однієї сторони, ні територіальної громади  з іншої. Невизначеність процесу введення в дію місцевих податків і зборів призведе до втрат надходжень до місцевого бюджету, які можливо було б залучити на здійснення програм соціально-економічного та культурного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери.                                                                                                         За таких обставин, перевага  була  віддана  другому  способу, оскільки у цьому випадку досягнути вищезазначеної мети можливо у найбільш короткий термін з врахуванням особливостей роботи сільської  ради, її виконавчих органів, органів фіскальної служби.
 1. Механізм реалізації мети

Згідно Податкового кодексу України до повноважень сільських рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів та пільг по місцевих податках і зборах.

Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення   Федірківської  сільської ради.

Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань справляння місцевих податків і зборів на території сільської   ради пропонується шляхом прийняття рішення  про встановлення місцевих податків і зборів на 2019 рік.

                5.Обґрунтування можливості досягнення поставлених цілей у разі затвердження запропонованого регуляторного акту і оцінка можливості проведення і виконання вимог регуляторного акту

   Враховуючи, що виконання зазначеного рішення є загальнообов’язковим для всіх учасників правовідносин у системі оподаткування, досягнення цілей, передбачених п.2 цього аналізу, вбачається цілком реальним.

Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органом місцевого самоврядування, органом державної фіскальної служби та платниками місцевих податків і зборів.

Досягнення встановлених цілей шляхом виконання вимог даного регуляторного акту принесе вигоди без необхідності здійснення витрат, а саме:

 • зменшуються витрати на адміністрування місцевих податків і зборів;
 • орган місцевого самоврядування дотримається принципу верховенства закону;
 • орган державної фіскальної служби та платники місцевих податків і зборів застосовуватимуть нормативно-правові акти  Великоскельовської сільської ради з питань оподаткування, які відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

Контроль та нагляд за додержанням вимог запропонованого регуляторного акту буде здійснюватися органами державної фіскальної служби систематично, у тому числі під час проведення перевірок.

 1. Визначення очікуваних результатів ухвалення запропонованого регуляторного акту

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, інтереси держави, органу місцевого самоврядування.   

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органу місцевого самоврядування

- нормативні акти сільської ради з питань оподаткування місцевими податками і зборами, відповідатимуть вимогам чинного законодавства;

- зростання надходжень до селищного бюджету, що забезпечить додаткові можливості для досягнення соціально-економічного розвитку та вирішення проблем благоустрою, потреб громади, фінансування програм та збалансування інтересів усіх учасників регуляторного процесу.

Відсутні

Інтереси громадян та суб’єктів господарювання

- створення передумов для розвитку бізнесу та потенційного освоєння  економічно привабливих територій в зв’язку з   надходженням коштів до бюджету від сплати місцевих податків  і зборів;

- відсутність збільшення розмірів ставок єдиного податку.  

Запровадження додаткових податків та зборів відповідно до норм законодавства України.

Інтереси

держави

- запровадження соціально справедливих місцевих податків та зборів;

-  пільги для фізичних та юридичних осіб надані тільки  відповідно до Податкового кодексу України;

- створення умов для розвитку бізнесу та економіки держави в цілому.

Відсутні

7. Обґрунтування запропонованого терміну дії регуляторного акту

Пропонується встановити строк дії регуляторного акту на 2019 рік, що співвідноситься з цілями його прийняття. Зміни до регуляторного акту вносяться в разі потреби та у разі внесення змін до чинного законодавства.

8. Визначення показників результативності регуляторного акту

Показниками результативності запропонованого проекту рішення селищної  ради є збільшення надходжень до місцевого бюджету.

9. Визначення способів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акту у разі його ухвалення

Базове відстеження результативності регуляторного акту здійснюватиметься протягом року з дня набрання ним чинності, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акту.

Повторне відстеження результативності регуляторного акту планується здійснити за три місяці до закінчення терміну, на який приймається даний регуляторний акт.

Періодичне відстеження результативності не планується, в зв’язку з тим, що термін дії регуляторного акту складає 1 рік.                                                                                                              

 Для відстеження  результативності  рішення  Федірківської сільської   ради  відповідно до статті 10 Закону України “Про засади регуляторної політики у сфері господарської діяльності ” буде застосовано аналіз  статистичних даних,  даних бюджетної та податкової  звітності.

                                                                                                                                                                            Україна

Федірківська  сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

Двадцять  друга   сесія сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

 від   14  червня   2019  року                                                                                №  220 

с. Федірки

Про встановлення місцевих податків і

зборів на 2020 рік

      Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 24 частини 1  статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись  Податковим кодексом України, враховуючи аналіз регуляторного впливу   постійної комісії сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та приватизації, сільська рада

ВИРІШИЛА:

 1. Встановити  на території  Федірківської сільської ради  наступні місцеві податки і збори на 2020 рік:
  1. Єдиний податок
  2. Транспортний податок
  3. Орендна плата за земельні ділянки

2.Затвердити:                                                                                                                                       2.1.Положення  про єдиний податок (додаток 1)                                                                                         2.2. Положення про транспортний податок (Додаток 2)                                                                                                                                            2.3.Положення про орендну плату за земельні ділянки(Додаток 4)

3. Оприлюднити рішення  відповідно до вимог чинного законодавства .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну комісію сільської ради з питань планування, бюджету, фінансів та приватизації.

5. Рішення набирає чинності з 01  січня 2020 року

 

Сільський голова                                                                                          В.Джулай

                                                                                                                       ДОДАТОК  1

                                                                                     до рішення сесії Федірківської

                                                             сільської ради

                                                                                                  від  14.06.2019року  №  220                                                                                                                                                                                   

  ПОЛОЖЕННЯ                                                                                                                                   про єдиний податок 

  І. Платники податку

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку:                                                   1) перша група - фізичні особи - підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 300000гривень;                                                                        2) друга група - фізичні особи - підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                   не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб; обсяг доходу не перевищує 1500000 гривень.                                                                                           Дія цього підпункту не поширюється на фізичних осіб - підприємців, які надають посередницькі послуги з купівлі, продажу, оренди та оцінювання нерухомого майна  а також здійснюють діяльність з виробництва, постачання, продажу (реалізації) ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння. Такі фізичні особи - підприємці належать виключно до третьої групи платників єдиного податку, якщо відповідають вимогам, встановленим для такої групи;                                                                                                                           3) третя група - фізичні особи - підприємці, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                                                                                                                           не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 20 осіб;                                                                                 обсяг доходу не перевищує 3000000 гривень;                                                                                           4) четверта група - юридичні особи - суб'єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, які протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:                       середньооблікова кількість працівників не перевищує 50 осіб;                                                                     обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень;

      ІІ. Об’єкт та ставки єдиного податку

2.1. Встановити фіксовані ставки єдиного податку  для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:                                                                                                                         1) для першої групи платників єдиного податку -  10 відсотків  розміру  прожиткового  мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного)  року ;

2) для другої групи платників єдиного податку -  20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати встановленої законом на 1 січня  податкового (звітного року)

3)  для третьої і четвертої груп платників єдиного податку                                                                          3 відсотки доходу - у разі сплати податку на додану вартість згідно з Податковим кодексом;                  5 відсотків доходу - у разі включення податку на додану вартість до складу єдиного податку

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх розташування та становить (у відсотках бази оподаткування):                                                                • для ріллі, сіножатей і пасовищ (крім ріллі, сіножатей і пасовищ, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях, а також сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту) - 0,95;                                                                                                                                                                                                                                                              •для багаторічних насаджень (крім багаторічних насаджень, розташованих у гірських зонах та на поліських територіях) - 0,57;                                                                                                                                                                                                                                                                       • для земель водного фонду - 2,43;                                                                                                              •для сільськогосподарських угідь, що перебувають в умовах закритого ґрунту, - 6,33.

                                                   ІІІ. Податковий (звітний) період
3.1. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої групи є календарний рік.                                                                                                                                      Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку другої – четвертої  групи є календарний квартал.                                                                                                                                                3.2. Податковий (звітний) період починається з першого числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду.                                                                                                                                          3.3. Для суб'єктів господарювання, які перейшли на сплату єдиного податку із сплати інших податків і зборів, встановлених цим Кодексом, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, що настає за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду.                                                                                                        3.4. Для зареєстрованих в установленому порядку фізичних осіб - підприємців, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, перший податковий (звітний) період починається з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому особу зареєстровано платником єдиного податку.                   3.5. У разі державної реєстрації припинення юридичних осіб та державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, які є платниками єдиного податку, останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв'язку з припиненням провадження господарської діяльності.                                                                           3.6. У разі зміни податкової адреси платника єдиного податку останнім податковим (звітним) періодом за такою адресою вважається період, у якому подано до контролюючого органу заяву щодо зміни податкової адреси.

                     ІV. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку
4.1. Платники єдиного податку першої і другої груп сплачують єдиний податок шляхом здійснення авансового внеску не пізніше 20 числа (включно) поточного місяця.                              Такі платники єдиного податку можуть здійснити сплату єдиного податку авансовим внеском за весь податковий (звітний) період (квартал, рік), але не більш як до кінця поточного звітного року.                                                                                                                                                                          У разі якщо сільська  рада приймає рішення щодо зміни раніше встановлених ставок єдиного податку, єдиний податок сплачується за такими ставками у порядку та строки, визначені підпунктом 12.3.4  пункту 12.3 статті 12 Податкового Кодексу України.                  Платники єдиного податку третьої – четвертої  груп сплачують єдиний податок протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації за податковий (звітний) квартал.                                                                                                                                             4.2. Нарахування авансових внесків для платників єдиного податку першої і другої груп здійснюється контролюючими органами на підставі заяви такого платника єдиного податку щодо розміру обраної ставки єдиного податку, заяви щодо періоду щорічної відпустки та/або заяви щодо терміну тимчасової втрати працездатності.                                                                                4.3. Платники єдиного податку першої і другої груп, які не використовують працю найманих осіб, звільняються від сплати єдиного податку протягом одного календарного місяця на рік на час відпустки, а також за період хвороби, підтвердженої копією листка (листків) непрацездатності, якщо вона триває 30 і більше календарних днів.

V. Відповідальність платників податку

5 .Відновідальність платника єдиного податку визначено статтею 300 Податкового кодексу України.

 

____________________  

 

                                                                                                                ДОДАТОК  2

                                                                                           до рішення сесії Федірківської

                                                             сільської ради

                                                                                                  від  14.06.2019року  №  220                                                                                                                                                                                  

ПОЛОЖЕННЯ

про транспортний податок

 І. Платники податку

 1.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до пункту 2.1 цього положення є об’єктами оподаткування

                                                                 ІІ. Об’єкт оподаткування 

 1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше 5

років (включно) та середньо ринкова вартість яких становить понад  375  розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Розділ ІІІ. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 2.1. Розділу ІІ цього Положення.

Розділ ІV. Ставка податку

4.1. Ставку  податку встановити  з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до пункту 2.1.

Розділ V. Податковий період

5.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

                                                        Розділ VІ.Порядок обчислення та  сплати податку

6.1. Порядок  обчислення та сплати податку визначається пунктом 6 статтею 267 Податкового кодексу України

          Розділ VІ. Строки та порядок сплати податку

6.1. Транспортний податок сплачується:                                                                                                а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення; б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації"                                            6.2. Податок сплачується за місцем реєстрації об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

ДОДАТОК 3

до рішення сесії Федірківської

                                                             сільської ради

                                                                                                  від  14.06.2019 року  №  220                                                                                                                                                                                                                                              

П О Р Я Д О К
про орендну плату за земельну ділянку

Розділ І. Загальні положення

1.1. Підставою для нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки оформлений та зареєстрований відповідно до законодавства.

Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування, які укладають договори оренди землі, повинні до 1 лютого подавати контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки переліки орендарів, з якими укладено договори оренди землі на поточний рік, та інформувати відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів оренди землі та їх розірвання до 1 числа місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені зміни.

Форма надання інформації затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної податкової політики

Розділ ІІ.  Платники орендної плати

 2.1. Платником орендної плати є орендар земельної ділянки.

Розділ ІІІ. База оподаткування

 3.1. Об'єктом оподаткування є земельна ділянка, надана в оренду.

Розділ ІV. Орендна плата

 4.1. Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються у договорі оренди між орендодавцем (власником) і орендарем.

 4.2. Розмір орендної плати встановлюється у договорі оренди, але річна сума платежу:

 4.2.1. не може бути меншою розміру земельного податку:

    для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких проведено, - у розмірі не більше 3 відсотків їх нормативної грошової оцінки, для земель загального користування - не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 1 відсотка їх нормативної грошової оцінки;

   для земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено, - у розмірі не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області, для сільськогосподарських угідь - не менше 0,3 відсотка та не більше 5 відсотків нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по Автономній Республіці Крим або по області;

4.2.2. не може перевищувати 12 відсотків нормативної грошової оцінки.

4.2.3. може перевищувати граничний розмір орендної плати, встановлений у підпункті 4.2.2 у разі визначення орендаря на конкурентних засадах.

4.2.4. для пасовищ у населених пунктах, яким надано статус гірських, не може перевищувати розміру земельного податку.

4.2.5. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки.

4.3. Плата за суборенду земельних ділянок не може перевищувати орендної плати.

4.4. Розмір орендної плати за 1,0 га площі земель сільськогосподарського призначення –рілля за земельні ділянки в межах населених пунктів, які надані громадянам в оренду для ведення особистого селянського господарства в розмірі 3% від нормативної грошової оцінки землі.

Розділ V. Податковий період та строк сплати

5.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

5.3 Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

5.4. Податкове зобов'язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за ново відведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

      Україна

                                                Федірківська  сільська рада

Світловодського району Кіровоградської області

                                     Двадцять  друга     сесія   сьомого  скликання

 

Р І Ш Е Н Н Я

 від   14  червня   2019 року                                                                                 №  221

с. Федірки

 

Про встановлення ставок та пільг із

сплати податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки  на 2020 рік

Керуючися статтею 266  Податкового кодексу України, пунктом 24 статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Федірківської  сільської ради:

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з                                      додатком 1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до підпункту 266.4.2

пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.

2. Затвердити положення  про  сплату  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки згідно з додатком 3

3. Оприлюднити рішення  відповідно до вимог законодавства .

4. Контроль за виконанням рішення покласти на на постійну  комісію  сільської ради  з питань планування, бюджету,  фінансів, приватизації.

5. Рішення набирає чинності з 01  січня 2020 року .                   

Сільський голова                                                                                       В.Джулай

ДОДАТОК  1

до рішення Федірківськоїсільської ради

сьомого  скликання від 14.06.2019. №221

Ставки1
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

на  2020 рік,

введені в дію з 01.01.2020 року

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області2

Код району2

Код КОАТУУ2

Назва2

 

 

3525288100

с. Федірки  Світловодського району Кіровоградської області

Класифікація будівель та споруд3

Ставки податку4
(% розміру мінімальної заробітної плати)

за 1 кв. м

Код3

Назва3

для

юридичних осіб

для

фізичних осіб

 

 

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1 зона*

2 зона*

3 зона*

1

2

3

4

5

6

7

8

11 

Будівлі житлові 

х

х

х

х

х

х

111 

Будинки одноквартирні 

х

х

х

х

х

х

1110 

Будинки одноквартирні 5

х

х

х

х

х

х

1110.1 

Будинки одноквартирні масової забудови 

1,000

 

 

0,200

 

 

1110.2 

Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 

1,000

 

 

0,200

 

 

1110.3 

Будинки садибного типу 

1,000

 

 

0,200

 

 

1110.4 

Будинки дачні та садові 

1,000

 

 

0,200

 

 

112 

Будинки з двома та більше квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1121 

Будинки з двома квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1121.1 

Будинки двоквартирні масової забудови 

1,000

 

 

0,200

 

 

1121.2 

Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 

1,000

 

 

0,200

 

 

1122 

Будинки з трьома та більше квартирами 5

х

х

х

х

х

х

1122.1 

Будинки багатоквартирні масової забудови 

1,000

 

 

0,200

 

 

1122.2 

Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 

1,000

 

 

0,200

 

 

1122.3 

Будинки житлові готельного типу 

1,000

 

 

0,200

 

 

113 

Гуртожитки5 

х

х

х

х

х

х

1130.1 

Гуртожитки для робітників та службовців 

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.2 

Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.3 

Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.4 

Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.5 

Будинки дитини та сирітські будинки 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.6 

Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

 

 

0,000

 

 

1130.9 

Будинки для колективного проживання інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

12 

Будівлі нежитлові 

х

х

х

х

х

х

121 

Готелі, ресторани та подібні будівлі 

х

х

х

х

х

х

1211 

Будівлі готельні 

х

х

х

х

х

х

1211.1 

Готелі 

0,000

 

 

0,000

 

 

1211.2 

Мотелі 

0,000

 

 

0,000

 

 

1211.3 

Кемпінги 

0,000

 

 

0,000

 

 

1211.4 

Пансіонати 

0,000

 

 

0,000

 

 

1211.5 

Ресторани та бари 

0,000

 

 

0,000

 

 

1212 

Інші будівлі для тимчасового проживання 

х

х

х

х

х

х

1212.1 

Туристичні бази та гірські притулки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1212.2 

Дитячі та сімейні табори відпочинку 

0,000

 

 

0,000

 

 

1212.3 

Центри та будинки відпочинку 

0,000

 

 

0,000

 

 

1212.9 

Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 

0,000

 

 

0,000

 

 

122 

Будівлі офісні 

х

х

х

х

х

х

1220 

Будівлі офісні5 

х

х

х

х

х

х

1220.1 

Будівлі органів державного та місцевого управління5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.2 

Будівлі фінансового обслуговування 

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.3 

Будівлі органів правосуддя5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.4 

Будівлі закордонних представництв 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1220.5 

Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 

1,000

 

 

0,010

 

 

1220.9 

Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 

1,000

 

 

0,010

 

 

123 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

1230 

Будівлі торговельні 

х

х

х

х

х

х

1230.1 

Торгові центри, універмаги, магазини 

0,100

 

 

0,010

 

 

1230.2 

Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1230.3 

Станції технічного обслуговування автомобілів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1230.4 

Їдальні, кафе, закусочні та т. ін. 

0,000

 

 

0,000

 

 

1230.5 

Бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування 

0,000

 

 

0,000

 

 

1230.6 

Будівлі підприємств побутового обслуговування 

0.000

 

 

0.000

 

 

1230.9 

Будівлі торговельні інші (приміщення, які є в  підземній  частині  будівель(підвальні  приміщення) 

0,01

 

 

0,01

 

 

124 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку 

х

х

х

х

х

х

1241 

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі 

х

х

х

х

х

х

1241.1 

Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.2 

Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.3 

Будівлі міського електротранспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.4 

Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.5 

Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.6 

Будівлі станцій підвісних та канатних доріг 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.7 

Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів та т. ін. 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.8 

Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо 

0,000

 

 

0,000

 

 

1241.9 

Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242 

Гаражі 

х

х

х

х

х

х

1242.1 

Гаражі наземні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242.2 

Гаражі підземні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242.3 

Стоянки автомобільні криті 

0,000

 

 

0,000

 

 

1242.4 

Навіси для велосипедів 

0,000

 

 

0,000

 

 

125 

Будівлі промислові та склади 

х

х

х

х

х

х

1251 

Будівлі промислові5

х

х

х

х

х

х

1251.1 

Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.2 

Будівлі підприємств чорної металургії 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.3 

Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.4 

Будівлі підприємств легкої промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.5 

Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.6 

Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.7 

Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.8 

Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1251.9 

Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1252 

Резервуари, силоси та склади5

х

х

х

х

х

х

1252.1 

Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.2 

Резервуари та ємності інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.3 

Силоси для зерна 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.4 

Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.5 

Склади спеціальні товарні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.6 

Холодильники 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.7 

Складські майданчики 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.8 

Склади універсальні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1252.9 

Склади та сховища інші5 

0,000

 

 

0,000

 

 

126 

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

х

х

х

х

х

х

1261 

Будівлі для публічних виступів 

х

х

х

х

х

х

1261.1 

Театри, кінотеатри та концертні зали 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.2 

Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.3 

Цирки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.4 

Казино, ігорні будинки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.5 

Музичні та танцювальні зали, дискотеки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1261.9 

Будівлі для публічних виступів інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

1262 

Музеї та бібліотеки 

х

х

х

х

х

х

1262.1 

Музеї та художні галереї5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.2 

Бібліотеки, книгосховища 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.3 

Технічні центри

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.4 

Планетарії5

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.5 

Будівлі архівів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1262.6 

Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263 

Будівлі навчальних та дослідних закладів5 

х

х

х

х

х

х

1263.1 

Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.2 

Будівлі вищих навчальних закладів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.3 

Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5  

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.4 

Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.5 

Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.6 

Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з фізичними або розумовими вадами 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.7 

Будівлі закладів з фахової перепідготовки 

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.8 

Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1263.9 

Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264 

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

х

х

х

х

х

х

1264.1 

Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.2 

Лікарні профільні, диспансери5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.3 

Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.4 

Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.5 

Шпиталі виправних закладів, в'язниць та збройних сил 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.6 

Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5

0,000

 

 

0,000

 

 

1264.9 

Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265 

Зали спортивні5 

х

х

х

х

х

х

1265.1 

Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні та т. ін. 

0,500

 

 

0,500

 

 

1265.2 

Басейни криті для плавання 

0,500

 

 

0,500

 

 

1265.3 

Хокейні та льодові стадіони криті 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.4 

Манежі легкоатлетичні 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.5 

Тири 

0,000

 

 

0,000

 

 

1265.9 

Зали спортивні інші 

0,000

 

 

0,000

 

 

127 

Будівлі нежитлові інші 

х

х

х

х

х

х

1271 

Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

х

х

х

х

х

х

1271.1 

Будівлі для тваринництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.2 

Будівлі для птахівництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.3 

Будівлі для зберігання зерна 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.4 

Будівлі силосні та сінажні5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.5 

Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.6 

Будівлі тепличного господарства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.7 

Будівлі рибного господарства5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.8 

Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1271.9 

Будівлі сільськогосподарського призначення інші 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272 

Будівлі для культової та релігійної діяльності5

х

х

х

х

х

х

1272.1 

Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги та т. ін. 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.2 

Похоронні бюро та ритуальні зали 

0,000

 

 

0,000

 

 

1272.3 

Цвинтарі та крематорії 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1273 

Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 5

х

х

х

х

х

х

1273.1 

Пам’ятки історії та архітектури 5

 

 

 

 

 

 

1273.2 

Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1273.3 

Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274 

Будівлі інші, не класифіковані раніше 5

х

х

х

х

х

х

1274.1 

Казарми збройних сил 5

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.2 

Будівлі міліцейських та пожежних служб5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.3 

Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів5 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.4 

Будівлі лазень та пралень 

0,000

 

 

0,000

 

 

1274.5 

Будівлі з облаштування населених пунктів 

0,000

 

 

0,000

 

 

1275

Об’єкти  нежитлової  нерухомості

х

х

х

х

х

Х

1275.1

Будівлі  енергетики

0,100

 

 

0,100

 

 

_________________

1,2,3,4,5- зазначено відповідно до  типового рішення затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"     

                           ДОДАТОК  2                          

до рішення Федірківської  сільської ради

від ____ ____________________ 20__ р. № ______

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію  з 01 січня  2020 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

 

 

3525288101

 

3525288102

с.Федірки Світловодського району Кіровоградської області

с.Сніжкове  Світловодського  району  Кіровоградської  області

База оподаткування об’єктів житлової нерухомості, у тому числі їх часток, що перебуває у власності фізичної або юридичної особи - платника податку, зменшується:

Об’єкти нерухомості

розмір

для квартири/квартир

на 60 кв. метрів

для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості

на 120 кв. метрів

для різних видів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/ квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток

на 180 кв. метрів

Зменшення надається один раз за базовий податковий (звітний) період (рік).

Група платників, категорія/класифікація
будівель та споруд

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

фізичні  особи , які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років

100

учасники  бойових дій та учасники бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і  брали безпосередню участь в антитерористичній операції

100

інваліди  І та ІІ груп 

100

фізичні  особи - на площу господарських (присадибних) будівель, до яких належать сараї та хліви,     що    використовуються для утримання свійської худоби та   птиці для власного споживання, вбиральні, погреби, навіси

100

                                                                       

                                                                                                         ДОДАТОК  3 

                                                                               до     рішення  Федірківської сільської                      ради від  14.06.2019 року  № 221                                                                                                                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

по сплаті    податку  на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

                                                                 І. Платники податку

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.                                                        1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:                                    а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;                           б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;                                                              в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

                                                           ІІ. Об’єкт оподаткування

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.                                                                                                                                                                               2.2. Не є об’єктом оподаткування:                                                                                                              а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);                                             б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;                            в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;                                                                                                    г) гуртожитки;                                                                                                                                                               ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської  ради;                                                                                                         д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;                                                                                                                                е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;                                                                                                                                                                    є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;                                                                                                                                                         ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;                                                                                     з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;                                                                                                          и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність.

                                                           ІІІ. База оподаткування                                                            3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.                                                                                                                                                   3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.                             3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

ІV. Порядок обчислення суми податку

4. Порядок обчислення суми податку визначено  пунктами 266.7, 266.8 статті  266 Податкового  кодексу України.

                                              V. Порядок та строки сплати податку

5. Порядок та строки сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 статті  266 Податкового  кодексу України.

                                                VІ.Базовий податковий  період

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.                                                   

Україна

                                             Федірківська     сільська    рада

Світловодського району Кіровоградської області

                           Двадцять  друга   сесія сьомого  скликання

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 від   14 червня  2019  року                                                                                         222

с. Федірки

Про встановлення ставок та пільг

із сплати земельного податку

на 2020 рік

 

    Керуючися абзацами другим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”   Федірківська   сільська рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити на території  Федірківської   сільської ради Світловодського району Кіровоградської області

1) ставки земельного податку згідно з додатком  №1;

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком  №2.

2. Затвердити  Положення про  земельний  податок згідно з додатком  №3

3. Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, бюджету, фінансів та приватизації .

5. Рішення набирає чинності з  01.01.2020 року

 

 

Сільський голова                                                                 В.Джулай

 

 

ДОДАТОК  1

до рішення  Федірківської   сільської ради

від 14  червня  2019  р. № 222

СТАВКИ
земельного податку1

Ставки встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня  2020  року.

 

    Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код
згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                        

                               3525288101                                 Федірківська   сільська рада

Вид цільового призначення земель2

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)

за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

(% від нормативної грошової оцінки   одиниці площі ріллі по сільській  раді)

 

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

для юридичних осіб

для фізичних осіб

01

Землі сільськогосподарського призначення

01.01

Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4

   0,500

    0,500

1,000

1,000

01.02

Для ведення фермерського                                                                                   господарства4                                                                                                                                       

   0,500

   0,500

1,000

1,000

01.03

Для ведення особистого селянського господарства4

    0,500

    0,500

1,000

1,000

01.04

Для ведення підсобного сільського господарства4

    0,500

    0,500

1,000

1,000

01.05

Для індивідуального садівництва4

   -

    -

-

-

01.06

Для колективного садівництва4

 

 

 

 

01.07

Для городництва4

 

 

 

 

01.08

Для сінокосіння і випасання худоби4

 

 

 

 

01.09

Для дослідних і навчальних цілей

 

 

 

 

01.10

Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

 

 

 

 

01.11

Для надання послуг у сільському господарстві

 

 

 

 

01.12

Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції

 

 

 

 

01.13

Для іншого сільськогосподарського призначення                                                       

 

 

 

 

01.14

Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

02

Землі житлової забудови

02.01

Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4

0,100

0,100

0,500

0,500

02.02

Для колективного житлового будівництва4

0,100

0,100

0,500

0,500

02.03

Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку

0,100

0,100

0,500

0,500

02.04

Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання

0,100

0,100

0,500

0,500

02.05

Для будівництва індивідуальних гаражів

0,100

0,100

0,500

0,500

02.06

Для колективного гаражного будівництва

0,100

0,100

0,500

0,500

02.07

Для іншої житлової забудови 

0,100

0,100

0,500

0,500

02.08

Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

03

Землі громадської забудови

03.01

Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4

 

 

 

 

03.02

Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4

 

 

 

 

03.03

Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4

 

 

 

 

03.04

Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4

 

 

 

 

03.05

Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4

 

 

 

 

03.06

Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4

 

 

 

 

03.07

Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі

0,100

0.100

0,100

0,100

03.08

Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування

 

 

 

 

03.09

Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ

 

 

 

 

03.10

Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури

 

 

 

 

03.11

Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки

 

 

 

 

03.12

Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування

 

 

 

 

03.13

Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування 

 

 

 

 

03.14

Для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС4

 

 

 

 

03.15

Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

 

 

 

 

03.16

Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

04

Землі природно-заповідного фонду

04.01

Для збереження та використання біосферних заповідників

 

 

 

 

04.02

Для збереження та використання природних заповідників4

 

 

 

 

04.03

Для збереження та використання національних природних парків4

 

 

 

 

04.04

Для збереження та використання ботанічних садів4

 

 

 

 

04.05

Для збереження та використання зоологічних парків

 

 

 

 

04.06

Для збереження та використання дендрологічних парків

 

 

 

 

04.07

Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва

 

 

 

 

04.08

Для збереження та використання заказників

 

 

 

 

04.09

Для збереження та використання заповідних урочищ

 

 

 

 

04.10

Для збереження та використання пам’яток природи

 

 

 

 

04.11

Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків

 

 

 

 

05

Землі іншого природоохоронного призначення

06

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)

06.01

Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4

 

 

 

 

06.02

Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів

 

 

 

 

06.03

Для інших оздоровчих цілей

 

 

 

 

06.04

Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

07

Землі рекреаційного призначення

07.01

Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4

 

 

 

 

07.02

Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4

 

 

 

 

07.03

Для індивідуального дачного будівництва

 

 

 

 

07.04

Для колективного дачного будівництва 

 

 

 

 

07.05

Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

08

Землі історико-культурного призначення

08.01

Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини 

 

 

 

 

08.02

Для розміщення та обслуговування музейних закладів

 

 

 

 

08.03

Для іншого історико-культурного призначення

 

 

 

 

08.04

Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01

Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг 

5,000

5,000

5,000

5,000

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення

5,000

5,000

5,000

5,000

09.03

Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

10

Землі водного фонду

10.01

Для експлуатації та догляду за водними об’єктами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.02

Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.03

Для експлуатації та догляду за смугами відведення

1,000

1,000

1,000

1,000

10.04

Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами

1,000

1,000

1,000

1,000

10.05

Для догляду за береговими смугами водних шляхів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.06

Для сінокосіння

1,000

1,000

1,000

1,000

10.07

Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

1,000

1,000

10.08

Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

 

 

 

 

10.09

Для проведення науково-дослідних робіт

 

 

 

 

10.10

Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд

 

 

 

 

10.11

Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів

 

 

 

 

10.12

Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

11

Землі промисловості

11.01

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами 

 

 

 

 

11.02

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості

 

 

 

 

11.03

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств

 

 

 

 

11.04

Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води)

 

 

 

 

11.05

Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

12

Землі транспорту

12.01

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту

 

 

 

 

12.02

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту  

 

 

 

 

12.03

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту 

 

 

 

 

12.04

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4

 

 

 

 

12.05

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту

 

 

 

 

12.06

Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту

 

 

 

 

12.07

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту

 

 

 

 

12.08

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій

 

 

 

 

12.09

Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту

 

 

 

 

12.10

Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

13

Землі зв’язку

13.01

Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій

 

 

 

 

13.02

Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку

 

 

 

 

13.03

Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку

 

 

 

 

13.04

Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

14

Землі енергетики

14.01

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій 

0,500

0,500

0,500

0,500

14.02

Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії

0,500

0,500

0,500

0,500

14.03

Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

-

-

-

-

15

Землі оборони

15.01

Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4

-

-

-

-

15.02

Для розміщення та постійної діяльності військових частин (підрозділів) Національної гвардії4

 

 

 

 

15.03

Для розміщення та постійної діяльності Держприкордонслужби4

 

 

 

 

15.04

Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

 

 

 

 

15.05

Для розміщення та постійної діяльності Держспецтрансслужби4

 

 

 

 

15.06

Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки4

 

 

 

 

15.07

Для розміщення та постійної діяльності інших, утворених відповідно до законів, військових формувань4

 

 

 

 

15.08

Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

16

Землі запасу

1,000

1,000

1,000

1,000

17

Землі резервного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

18

Землі загального користування4

 

 

 

 

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду

 

 

 

 

______________________________

1,2,3,4- зазначено відповідно до  типового рішення затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 року № 483 "Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки"

 

 

ДОДАТОК  2
 

до рішення  Федірківської  сільської ради

 

від 14  червня   2019 р. № 222

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку1
 

Пільги встановлюються на  2020 рік та вводяться в дію
 з  01 січня 2020 року.

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код згідно з КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади

                                          

                                                   3525288101       Федірківської сільська рада

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми податкового зобов’язання за рік)

Пільги  щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

 

 1. Інваліди першої і другої групи;
 2. Фіізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років:
 3. Пенсіонери (за віком);
 4. Ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;
 5. Фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб  поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

01.03 для ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більш як 2 гектари;

02.01 для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах — не більш як 0,25 гектара, в селищах — не більш як 0,15 гектара, в містах — не більш як 0,10 гектара;

07.03 для індивідуального дачного будівництва — не більш як 0,10 гектара;

02.05 для будівництва індивідуальних гаражів  не більш як 0,01 гектара;

01.05 для ведення садівництва — не більш як 0,12 гектара.

 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 Якщо фізична особа, визначена у пунктах 1-5  має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання / зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

 

 

100

100

100

 

100

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пільги  щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

 

1. Санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

2. Громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні».

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

3. Бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5. Державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

6. Державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров'я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

7.Органи місцевого самоврядування

8. Заклади установи та організації. Які повністю утримуються за рахунок коштів районного та місцевих бюджетів.

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

100

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

                 100

 

 

                 100

ДОДАТОК   3
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення   Федірківської  сільської ради

 

від   14 червня   2019р. № 222

 

Положення

про земельний податок

1. Платники  земельного податку

1.1.Платниками податку є:

1.1.1.  власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

1.1.2.  землекористувачі.

2. Об'єкти оподаткування.

2.1. Об'єктами оподаткування є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

3. База оподаткування

3.1. Базою оподаткування є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого   розділом 271.1.1.ПКУ;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено;

3.2. Рішення сільської  ради щодо нормативної грошової оцінки земельних ділянок  розташованих в межах населених пунктів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування нормативної грошової оцінки земель або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

4. Порядок обчислення плати за землю, термін та порядок звітності про обчислення  і сплату податку

 

 4.1 Порядок обчислення плати за землю, термін та порядок звітності про обчислення  і сплату податку  регулюються  статтею  286 Податкового кодексу України.

5.Строк сплати плати за землю

5.1. Строк сплати  плати за землю  регулюється статтею 287 Податкового кодексу  України.

                                             6. Податковий період для плати за землю

6.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

6.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

_________________________